Abruzzo Bölgesi: konut tadilatı mevcut çatı

Abruzzo Bölgesi: Mevcut çatı odalarının konut amaçlı kurtarılmasına izin veren kanunu onayladı.

Abruzzo Bölgesi: konut tadilatı mevcut çatı

Kurtarma tavanı.

Hüküm ile 08/03/2011/71 / 71’de, belirli şartların varlığında Yasalar yürürlüğe girdiğinde zaten var olmaları şartıyla, binaların çatılarını konut amaçlı kurtarmak.
Kanunla açıkça ifade edilen amaç, (...) rasyonelleştirmek ve tüketmek topraklarının (...). Bahsedilen koşullar, binanın yürürlükteki belediye ve bölgesel yönetmeliklere uygunluğuyla ilgili olduğu açıkça veya (...) Tamamen veya kısmen küfürlü inşaat durumunda, 28 Şubat 1985 tarih ve 47 sayılı Kanun uyarınca af prosedürü düzeltilmelidir (...).
Başka bir durum özellikle endişelenir çatı katı odası ölçüleri geri kazanılacak, yani: ortalama ağırlık boyundan daha küçük olmamalıdır 2.40 m., (...) ciltle ilgili olarak hesaplanır genel ve konut amaçlı kullanılan çatı alanı (...)bana

Kurtarma tavanı.

n, lduvarın yüksekliği asgari daha az olmamalıdır 1.40 m
Bulunan binalar durumunda çeşitli parametreler Deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte, ortalama yükseklik 2.10 m ve asgari duvarın yüksekliği a 1.20 m. Tüm sismik ve hijyenik sağlık normlarına saygı gösterilmeli ve altta yatan binaların tamamen veya kısmen konut kullanımı için kullanılması gerekir.
Önceden tanımlanmış olan parametrelerin altındaki boşlukların (...) orta kapalı olmakön duvar işleri veya sabit mobilyalar ve bir dolap veya dolap için bir servis alanı olarak kullanılabilir. (...). Bu tür kapatma işleri, daha önce belirlenmiş kısıtlamalardan daha düşük bir yükseklikte olsa bile, açıklıklarda belirleyici değildir.
İzin izin veriliryüksekliklere adaptasyon önceden belirlenmiş (...) çatı katının altındaki son katın indirilmesi (...), Yükseklikte herhangi bir değişiklik olmaması, deprem ve sanitasyon düzenlemelerinin ve asgari yaşanabilirlik veya uygulanabilirlik gerekliliklerinin ihlal edilmemesi şartıyla.
Ayrıca izin verilir yeni konut birimleri kreasyonları tavan aralarında, bulunduğu sürece uygun park yerleri, yerel düzenlemelere göre. Ayrıca çalışmalarına izin ver sıhhi amaçlar için ayarlamaBu nedenle, kapıların, pencerelerin ve tavan pencerelerinin açıklıkları, bu, tüm binanın mimari ve yapısal özelliklerinin, yapıldığı kısıtlamalardan ve düzenlemelerden kaynaklandığı şekilde bozulmadığı sürece mümkün değildir.

Kurtarma tavanı.

Sanat eserleri de planlanmaktadır ısı yalıtımı (...) enerji tüketimi amacıyla Bütün binanın (...)uyarınca (...) binalarda enerji performansına ilişkin mevcut hükümler. (...).
Olduğu anlaşılmaktadır Belediye Meclisi may, (...) uygun ve gerekçeli müzakere ile, belediye topraklarının bir kısmını veya bu maddede yer alan hükümlerin kapsamı dışında bırakılan tek tek binaları tanımlayın (...). İle ilgili olarak kentleşme ücretleri ve ben maliyetleri inşaat, bunlar bölgesel mevzuata göre ödenecek.
Bu noktada, yasalarca yürürlüğe girme zamanının birçok kişiye izin vermesi koşuluyla, henüz var olmasa bile, inşaat işlerini düzeltmek için yapılan, hatta örtülü olmayan bir girişim olarak anlaşılan, bu yasanın gerçek ruhunu anlamak için kalır bunları kullanabilmek için şartlara adapte olur.
Ancak destekçilere göre, bu hüküm yasadışı göçle mücadele, daha fazla arazi israfından kaçınmak, kanser hastalarına tahsis edilecek fonları kurtarmak için bir fırsat olacak.
Abruzzo bölgesinde inşaat faaliyeti ile ilgili Yönetmelik metni için:


download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/LR_Abruzzo.pdfVideo: