Saç kremi ve bodrum

Bodrumdaki klima, decorum'u ihlal etmiyor, çünkü görülemiyor ve diğerlerinin ortak şeyi kullanma hakkını ihlal etmiyor, çünkü iki kullanım uyumlu.

Saç kremi ve bodrum

Kat mülkiyeti alanındaki yenilikler

saç kremi

Göresanatı. 1102 c.c. cemaatteki her katılımcı ortak şey sınırı değiştirmeyecek şekilde hedef ve onları engellememek daha haklarına uygun olarak kullanmak.
Cemaati ifade etmesine rağmen, norm, genel erteleme nedeniyle kat mülkiyeti için de uygulanır.sanatı. 1139 c.c. ve aynı zamanda ortak mülkiyeti kat mülkiyeti kullanımına ilişkin kuralları tamamlamak için belirli bir kanunun uygunluğu nedeniyle.
Bu kullanım, söylendiği gibi, nesnenin hedefine saygı duymalı ve başkalarının aynı kullanımı yapmalarını engellememelidir, edep achitektonik Cass. n. 8852/2004).
Aslında, ile söylendisanatı. 1102 c.c., aynı zamanda Bireysel kat mülkiyeti yasadışı çalışmalarının binanın dekoruna zarar verdikleri ortak bölümler üzerindeki yasadışı çalışmalarını göz önünde bulunduran normatif daralma. Aslında, mimari dekorun değiştirilmesi, binalarda kat mülkiyeti konusu ile ilgili kurallar uyarınca, sadece aynı şekilde, meclis tarafından müzakere edilen bir yeniliğin sonucu olduğu durumlarda, kesinlikle yasaktır. (A. Gallucci, Binalardaki Condomnio, sayfa. 69, 2013, Cedam).
Aslında, son paragrafına göresanatı. 1120 c.c'de belirtilen kat mülkiyeti reformu ile değişmeden kaldı. 220/2012, Binanın istikrarını veya güvenliğini ön plana çıkaran, mimari dekorunu değiştiren veya binanın bazı kısımlarını tek bir kat mülkiyeti bile kullanmak veya kullanmak için kullanılamaz hale getiren yenilikler (montajda onaylanmış) yasaktır.

Saç kremi ve bodrum

İçtihat hukukunun sunduğu çok biçimli olanaklar arasında, kullanımına ilişkin ihtilaflara ilişkin de var. bodrum nasıl ortak bölüm kat mülkiyeti.
Durumunda cümle ile çözüldü Yargıtay 8857/2015, anlaşmazlık bir kez daha muhalefet için ortaya çıkar karar Bunların çoğunluğu tarafından mecliste onaylanmış, aynı mülkiyeti kullanmak için bazı kat mülkiyeti tarafından bodrum katında bulunan kat mülkiyeti.
Özellikle, atıfta bulunduğumuz kararda, uyuşmazlığın konusu olan eserler, bodrumun, mahzenlere erişimin yanında ve termik santralin önünde bulunmaktadır.

Saç kremi, dekorasyon ve bodrum katı

Her şeyden önce, klimalar kavramını ihlal edebilir edep mimari? Peki hayır.
Böylece süreksizlik olmadan birinci ila üçüncü derece arasında karar verilir.
Ve bu sadeceazlık binanın boyutları, borunun yanı sıra, su havzası ve bunları saklamak için yerleştirilen ekici tarafından verilen ortak bölüm; aynı zamanda özgüllük ilgili ortak bölümün içinde: aslında bodrum katına geçişi bırakması; oyuncu tarafından belirtilen giriş salonundan çok farklı bir şey.

Bodrumda klimalar ve ortak şeyin kullanımı

bodrum

Hakimlerin dikkatine sunulan bir başka soru da, bodrum katının klimanın tutturulması için ortak bir şekilde kullanılmasının, yasadışı bir şekilde kullanılmasının mı, yoksa sadece daha yoğun bir kullanım mı olduğu sorusu ile ilgilidir.sanatı. 1102 c.c..
Meşruluk Hakimi, bu noktada önceki derecelerin kararlarını da teyit ederek, ortak şeyin meşru olmayan kullanımı olabileceğini reddetti.
Kesin olarak bir daha yoğun kullanım (ve bu nedenle yasal), parçanın münhasır kullanımıyla da gösterilebilir; yani, en yoğun kullanım sınırlı bir özel kullanımla ekstrinsikar aynı diğer kat mülkiyeti tarafından önemli ölçüde kullanılabilirliğini etkilemezse, tamamen meşru olduğu söylenmelidir..

Farklı düşünmek, münhasır kullanım sınırını kabul ederek, yalnızca eylemleri onaylamak olacaktır. emulativeyani, yalnızca başkalarına zarar vermek amacıyla deneyimlenmiştir (v. Cass. n. 8857/15) ve kat mülkiyeti çıkarlarını korumak için değil.
Bu davranışlar, yani tek amaç için yerleştirilenler başkalarına zarar vermek veya taciz etmekBen de yasak 'dallsanatı. 833 c.c.
Garanti edilmesi gereken kullanım, izin verilen uygunluk özdeş ve çağdaş bir kullanım değil, diğer kat mülkiyeti tarafından somut olarak öngörülebileceklerle yerinde kullanım (v. Cass. n. 4617/07).
Dahası, bir davada en yakın zamanda karar verildi (v. Cass. n. 9660/2015) klimaların bir balkonun duvarına tutturulmasına ilişkin olarak, bu durumda başkalarının kullanımı maddi olarak mümkün olmadı, yine de, yukarıda belirtilen ilkelerin ihlali kabul edilmedi.
Bu kararın arkasındaki mantık, temel olarak, diğer mülklerin de aynı şekilde kullanıp kullanamayacağını ya da gerçekte hiç ilgilenmedikleri durumlarda durumlarını görmemiz gerektiğini belirtiyor: yok yalnızca birinin kullanımını kullandığını fark etmiyor, çünkü yalnızca ilgileniyor, bu nedenle başkalarına zarar vermiyor.
Yargıçların (belki de üç dereceli yargılamada) aldığı kararların çoğu zaman adalet aramaksızın, sadece biraz sağduyuyla ve çatışmadan ziyade sosyal barışı geliştirerek alınabileceği söylenir.
Kat mülkiyeti toplantılarının önemli olduğu fikrini doğrulıyor gibi görünüyor arabuluculuk (eğer mecliste olanlar yeterli değilse), herkesten en iyi niyetlerle karşılaşırlarsa, mucizeleri çözmek için mucizeler yapabilirdi. birlikte yaşama sorunları bir apartman dairesinde, belki zafer yerine (bir tarafta) ve yeniliğin (diğer tarafta) herkes tarafından paylaşılan bir çözüm içerebileceği sonucuna yol açmıştır.Video: Yanık Saçları Uzatmak & Etkili 10 Ürün