Site Teknik Direktörünün Özellikleri

Tersane Teknik Direktörü figürünün bir şantiye yönetiminde ve projede öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemi vardır.

Site Teknik Direktörünün Özellikleri

Figura del Direttore Tecnico di Cantiere e del Capocantiere

Genel yönlerine göre, rakamı anlamak için Site Teknik Direktörü, sadece 6. maddede açıklananlara (şantiyelerin disiplini ve iyi sıralanması), ikinci fıkranın 145 nolu kararname Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan 2000
Bu standartta, bu konunun işlevinin ne olduğu, yani şantiyenin organizasyonu, teknik yönetimi ve yönetimini sağlamak olduğu açıktır.

Özel işlerde Site Teknik Direktörü

Birkaç on yıl öncesine kadar bir tane vardı fark Kamusal ve özel şantiyeler arasında tutarlılık ve organizasyon açısından önemli.

cantiere edile

Aslında, ikincisinde, genellikle var oldular iki rakamlar, inşaatçı ve ustabaşı, birincisi işveren, ikincisi ise üretim sürecinin organizasyonundan kısmen sorumlu olan daha deneyimli bir işçi olarak.
Aslında mütevazı işler için hala mevcut olan bu minimal kompozisyon daha sonra yapıldı. Yemeği yeniden Şantiye Teknik Direktörü veya DTC gibi diğer nitelikli konuların eklenmesiyle.

DTC'nin şantiye dinamiğine dahil edilmesi

Varie figure tecniche che operano in un cantiere edile

DTCDiğer operatörler gibi sitenin inşaatında da önemli bir rol oynamaktadır.
Tabii ki ikinci gitmez şaşkın İşlerin Yürütücü projesinin hükümlerine ve ihale dokümanlarına göre işlerinin yapıldığını kontrol etmek olan İşler Müdürü figürü ile.
ilkaslında, yürüten şirket tarafından atanan, şantiyenin bir organizasyon şemasının bir parçasıdır ve bu nedenle işverenin çıkarına, sözleşmenin özelliklerine göre ve yönetmeliklere uygun olarak ortaya çıkan kontrol faaliyeti ile hareket eder. işçilerin güvenliği hakkında.

DTC şantiyede nasıl çalışır?

Operaio edile e cantiere

Açıkça bu alanda gösterilen bilgiler çeşitli basit bir açıklama fonksiyonlar DTC’nin, her şeyden önce sektörden olmayanları hedef alması nedeniyle.
Amaç, aslında, endikasyonlarını vermektir. genel düzen ve konuyu karmaşıklığı içinde ele almamak.
herhangi anlayışlarTeknik ve düzenleyici nitelikte, her birinin bireysel ihtiyaçlara göre takip edebileceği bu konuyu yöneten konulardaki analiz ve çalışmalardan alınan diğer yönergeleri izleyin.
Arasında beklemek Tersane Teknik Direktörünü ayırt eden, bu alanda otorite ve doğrudan deneyim var.
Bu nitelikler bunları gerçekleştirmenize izin verir. görevler bağımsız olarak ve karar verme kapasitesiyle, yakın kısıtlamalardan arınmış, iş aşaması sırasında ortaya çıkan ve normal aktiviteyi etkileyebilecek kritik sorunları belirleyici ve acil bir şekilde çözebilir.
Bu işlevleri yerine getirmek için açık Sitenin organizasyonu ve durumu, yürütme projesini ve yapılması planlanan işin yapısını detaylı olarak bilir.
Bunlarda şartlarAslında, DTC, üretici tarafından sağlanan işçi ve taşeronları koordine etme ve üretim döngüsündeki zorlu ihtiyaçların veya engellerin bir fonksiyonu olarak varyasyonlara karar verme olanağına sahiptir.

struttura del cantiere

Temel amaç reçeteler iş programının ayrılmaz bir şekilde şirkete ve yürüten şirketin sözleşmeden doğan gereksinimlerine bağlıdır.
İnsan potansiyeline ek olarak, gerekeceği açıktır yönetmek ayrıca inşaat malzemesi, makine, tesis ve diğer elemanların tedarik aşamaları: demirbaş, fayans vb. ve teknik özelliklerini doğrularlar.
Şantiyenin çeşitli operasyonel faaliyetleri arasında, ayrıca programlama makine ve ekipman kullanımı, yani çalışma evrelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli aletler.

Programmazione dei lavori

Bu analiz aynı zamanda kalite Yürütme projesinin endikasyonlarına uygunluğun sağlanması için yapılan çalışmalardan bazıları.
Genellikle gerekli olan bir başka özellik ise; muhasebe İşçilerden, taşeronlardan, ekipman ve makinelerin kiralanmasından, mal ve inşaat malzemelerinin satın alınmasından, vb. yani işlerin karlılığını belirleyecek harcama bölümlerinden kaynaklanan harcamaların kontrol altında tutulması esastır.
Diğer önemli özellik, tüm koşulların yönetimidir. güvenlik.

contabilita dei lavori

DTC, aslında benimsemek Güvenlik Planında öngörülen koruma önlemleri, çalışanları ve taşeronları denetler, güvenlik yönetmeliklerinin uygulanması için operatörler ve dış şirketlerle ilişkilere özen gösterir, kazaları önlemek için gerekli tüm özelliklerle tersaneyi donatır vb., güvenlik açısından öngörülen şey budur.
Bu liste yapabilirdi yapılandırmak ikincil olarak bu faaliyet, ancak aslında şantiye faaliyetinin doğru yönetimi, en azından kısmen de bir güvenlik analizi öngörmektedir.

sicurezza sui luoghi di lavoro

Uygulamada, çeşitli saha koşullarının yönetilmesi deneyimli bir kişinin doğrulama Her bir durumun, hem operasyonel açıdan hem de fiilen yarattığı etkiden.
Bu husus, Güvenlik Planında yer alan ve Güvenlik Koordinatörü tarafından belirlenen kuralların öngördüğü göstergelerin uygulanması ile de bağlantılıdır.

figura tecnica e committente in cantiere

Ancak, diğerleri de var beklemek Bireyin kendi deneyimlerine ve becerilerine göre sağlaması gereken gerçek operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde ve inşaat sürecine dahil olan diğer taraflarla sinerji içinde değerlendirilmelidir.
Sadece bununla işbirliği Aslında, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesi ve projede öngörülen şartların gerçekleştirilmesi ile devam etmek mümkündür.Video: Samet Aybaba'dan Başakşehir Maçı Sonrası Açıklamalar..