İnşaat ve görüş mesafelerine saygı

Komşunun dibinde görünme hakkı, yasal olarak varsa, fonun sahibine empoze eder, görüşlerden uzaklığa saygı duyma yükümlülüğünü getirdi.

İnşaat ve görüş mesafelerine saygı

Affacciarsi

Bir fonun sahibi satın aldıysa veya başka türlü komşunun dibine bakma hakkıBinadaki ikincisi belirli mesafelere saygı göstermelidir.

Bu mesafeler ile gösterilir.sanatı. 907 c.c., kayıtlı Binaların manzaraya uzaklığı, hangi okur:

Yakındaki fona doğrudan görüşme hakkını satın aldığınızda, bunun sahibi, tekniğe göre ölçülen, üç metreden daha kısa bir mesafeden üretim yapamaz. 905.

Doğrudan görünüm aynı zamanda eğik görünüm oluşturuyorsa, eğik görüntünün uygulandığı pencerenin kenarlarından üç metrelik mesafeye de dikkat edilmelidir.

Yeni konstrüksiyonu, söz konusu doğrudan veya eğik görünümlerin bulunduğu duvara yerleştirmek istiyorsanız, eşik değerlerinin en az üç metre altında durmalıdır.

Örnekleri görüntüle

görünüm Komşunun dibine bakıp bakmanıza izin veren açıklık bu pencerededir.

Görünüm binanın yapımından kaynaklanabilir veya müdahale edilebilir; Bu açıkça görülebilir bir eser olduğu için, bir bakış açısında, olumsuz bulundurma görünme hakkı.

Bakma hakkı ayrıca satın alınabilir Bir ailenin babasının gideceği yer: bir ortale üzerinde birkaç penceresi olan evi düşünün: eğer o ev bölünmüşse, doğrudan erişimi olmayan emlak birimlerinin pencereleri, sanata uygun olarak görülmelidir. 907 c.c.

Teftiş ve prospektüs

Görüş hakkını ifade etmek için konuştuk doğrudan ve eğik görünme hakkı: Bu ne anlama geliyor?

Cümlesinde kullanılan kelimeler Salerno Mahkemesi sorulan soruyu cevaplamak için çok faydalıdırlar.

Finestra

Bir görüntünün yapılandırılabilirliği için, somut olarak, komşunun dibine bakma imkanı yeterli olmadığından, aynı zamanda bakabilmek için yeterli olmadığından, betonda hem denetçinin hem de yabancıların potansiyelinin mümkün olması gerekir.

Yüksek Mahkeme'nin yargı yetkisi, bu tür faaliyetlerin (mürettebat ve aday) belirli bir rahatlıkla egzersiz yapabilmesi gerektiğini, yani özellikle de, izahname ile ilgili olarak, orta yükseklikteki bir gözlemcinin, tehlikesiz bir şekilde göğsüne koruma sağlaması gerektiğini vurgulamıştır. işten, başkalarının mülkiyetini görmek için başını işin maksimum seviyesinin ötesine çıkaran bir konumda.

Rebus sic stantibus, Campania hakimi devam ediyorkat mülkiyeti bağlamında veya aynı binanın bir kısmının sahiplerinin herhangi bir durumda bile, mülkün bireysel bölümünü lehine ve başka bir kişi tarafından ödenen vizyoner bir rahatlamanın varlığı ve işleyişi (Salerno Yasası 12 Nisan 2012 Sayı 818).

Binalar ve görüşler

Temel olarak, yukarıda belirtilen cümleyle açıklanan gibi bir görüş varsa, bu servisten yüklenen fonun sahibi, sanat tarafından belirtilen mesafeler. 907 c.c. inşa etmek istiyorsa.

Ne tarafından anlaşılmalıdır inşaat yukarıda belirtilen hükme uygun mu?

Her zaman göre Salerno MahkemesiYargıtay tarafından verilen bir dizi hüküm temelinde ilan edilen, Medeni Kanunun 907. maddesi uyarınca ilgili yapı, kireçtaşı, tuğla veya beton bir yapıyı sınırlandırdığı şeklinde yorumlanmamalıdır, ancak şekli ve kararlılığı ne olursa olsun, uygulanmasını engelleyen herhangi bir çalışmadan oluşabilir. görünüm (Trib. Salerno 12 Nisan 2012 n. 818).

Alıntı yapılan cümleyle çözülen davada, aşağı planın kondomini bir tane inşa ediyordu. bir çeşit gazebo.

İçin Salerno yargıcı, Bu nedenle inşa edilen bina, binanın özelliklerini sağlamlaştırır, zemine sabitlenerek ve davalının balkonunun korkuluğuna sıkıca sabitlenir ve basit bir tente montajı yerine gerçek bir çatı montajı için kesinleşmiş görünür. Medeni Kanun tarafından düzenlenen mesafelerin ihlali (bkz. 5618/1996, 12097/1995, No. 11199/2000; 25501/2007; (Trib. Salerno 12 Nisan 2012 n. 818).Video: Kâbe'nin Üzerinden Neden Uçak Veya Kuş Uçamaz ? Biliyor Muydunuz ?