Yer: geçici kullanım sözleşmesi

Geçici kullanım için kira sözleşmesi: 30/12/2019 sayılı Bakanlar Kararı uyarınca mal sahibi ve kiracı arasında paylaşılacak süre, asgari şartlar, model ve masraflar.

Yer: geçici kullanım sözleşmesi

Geçici kullanım için kira sözleşmesi

geçici kira sözleşmesi

Kanun çeşitli kiralamalarBir tarafın (ev sahibi) bir başkasına (ev sahibi veya kiracı) belirli bir süre için ve bir bedeli ödenmek üzere kiraya vermeyi kabul ettiği anlaşmalar.
Burada geçici kullanım için kira sözleşmesinin düzenlenmesi ile ilgileniyoruz.

Geçici kullanım için kira sözleşmesi: tanım

geçici kullanım için kiralama geçici turistik olmayan konut ihtiyaçlarını karşılamak için öngörülen bir tür konut kiralamasıdır. Bu sözleşmeyi düzenleyerek, bir taraf (mülk sahibi veya intifa hakkı sahibi olan kiracı), başka bir kişiye (kiracı olarak da adlandırılan), ancak belirli bir süre için konut kullanımı için mülk verir. ve belirli bir geçiş ihtiyacını karşılamak için, bir ücret ödemesi üzerine.
Bunlar geçici kullanım sözleşmelerinin bir parçasıdır.öğrenciler için kira.

Geçici kullanım için kira kontratı: süre

Geçici kullanım için sözleşme olarak adlandırılır, çünkü süresi asgari ve azami yasayla belirlenir:
- minimum süre: 30 gün
- maksimum süre: 18 ay
Mal sahibi ve kiracı sözleşmede asgari 30 günden az bir süre veya azami 18 aydan fazla bir süre belirlerse, sözleşme hükmü geçersiz olur ve kanunla belirlenen süre otomatik olarak uygulanır.

Geçici kullanım için sözleşme modeli

Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığı, Resmi Gazete n. 11 Nisan 2003’ün 85’i, yerel alanda tanımlanacak sözleşmelerin uygulanmasında kullanılacak geçici kriterleri öngörmek için kullanılacak genel kriterleri ve kullanılacak standart model sözleşmelerini belirlemiştir.

geçici kullanım için kira sözleşmesi

Sözleşmeye dahil edilmesi gereken unsurlar arasında:
•parçaların genelliği;
•kiralık mülk tanımı;
•kira bedeli (miktarın büyükşehir şehirleri gibi toprak anlaşmaları ile belirlendiği bazı alanlar hariç, taraflarca serbestçe karar verilmelidir, bkz. Roma, Milano, Venedik, Cenova, Bologna, Floransa, Napoli, Torino, Bari, Palermo ve Catania);
•ücretin ödeme yöntemleri (ödeme, nakit dışındaki yollarla yapılmalıdır);
•sözleşmenin süresi;
• kiracının mülkün enerji performansına (APE) ilişkin bilgi ve belgeleri aldığını beyan ettiği madde;
•alt-kira yasağı;
•Sözleşmenin uygun belgelerle öngörülmüş olduğu geçici gereklilik (örneğin, bir işçinin geçici olarak devredilmesi için sözleşme öngörülmüşse, işverenin beyanı yapılmalıdır).
Geçici gereksinimin açık bir göstergesi yoksa, kira sözleşmelerinin olağan düzenlemesine tabidir ve aşağıdaki formüle sahip olacaktır. 4+4.

Geçici kullanım için kira kontratının yenilenmesi

geçici kiralama

Bu tip kiralamalarda, vermeye gerek yoktur iptal çünkü sözleşmenin feshi doğaldır.
İstisna, kira sözleşmesinin geçici şartının mülkün mal sahibinin / mal sahibinin mülkiyeti olduğu zamandır: Bunlar aslında kiracıya süresi dolmadan önce uygun bir şekilde bildirimde bulunmalıdır, aksi takdirde sözleşme normal kiralamaya çevrilir ve süresi olur. 4+4.
sözleşmenin yenilenmesi Herhangi bir durumda, son tarihten önce, geçici şartın uzatılması gerekçesiyle birlikte tescilli bir mektupla iletilmelidir (iş gezisine başlamadan önceki örnekte, işçinin devri nedenleri devam eder).

Geçici kullanım için kiralanan harcamalar

30/12/2002 tarihli Bakanlar Kararı, Ek G’deki kiracı ve mal sahibi tarafından yapılan harcamaları belirler, Aksesuar ücretlerinin tablosu. Özellikle biz var:

kira sözleşmesi giderleri

-kiracı tarafından karşılanacak masraflar: yönetim (garaj yolu başına kamu arazisi işgal vergisi), asansör (normal bakım ve küçük onarımların yanı sıra, itici güç ve aydınlatma için elektrik tüketimi, asansörün denetimleri ve denetimleri), otoklav (sıradan bakım, itici güç, depo basıncı yeniden yükleme, denetimler, testler ve sayaç okuma), aydınlatma, görüntülü interkom ve özel sistemler (ortak aydınlatma sisteminin, zil ve alarm sistemlerinin, interkomların ve görüntülü interkomların normal bakımı), ısıtma, iklimlendirme, sıcak su üretimi (refrakter kaplama, sistemlerin ve filtrelerin yıllık temizliği ve mevsimsel, sayaç okuması, yakıt alımı, enerji tüketimi, elektrik ve su dahil olmak üzere tesislerin normal bakımı), dairenin iç bölümlerio (zemin ve duvarların sıradan bakımı, demirbaşlar ve panjurlar, ısıtma ve sıhhi tesisat sistemleri, anahtar ve kilitlerin yeniden yapılması, duvarların boyanması, camların değiştirilmesi), ortak parçalar (Kanalizasyon sistemi, kanallar ve menholler, duvarlar, korkuluklar, merdiven korkulukları ve ortak alanların engellenmesi de dahil olmak üzere, olukların, sifonların ve drenaj kolonlarının, çatıların ve düz çatıların sıradan bakımı; kullanılan araçlardan), çalışmalaraını (Sosyal güvenlik ve sigorta katkıları, temizlik malzemesinin on üçüncüsü, koruma evinin olağan ve olağanüstü bakımının tasfiyesi için hüküm, ikramiyenin ve ikame edicinin ekonomik muamelesinin% 90'ı).
- ev sahibi tarafından harcanan: yönetim (kat mülkiyeti işleri için kamu arazilerinin vergi işgali), asansör (tesislerin kurulumu ve olağanüstü bakımı ve yasanın yeni hükümlerine uyarlanması), otoklav (Tesis veya pompa, tank, döner eleman, elektrik sarımı vb., tesis vergileri ve harçları gibi ana bileşenlerin kurulumu ve tamamen değiştirilmesi), aydınlatma, görüntülü interkom ve özel sistemler (ortak aydınlatma sisteminin montajı ve değiştirilmesi, zil ve alarm sistemlerinin montajı ve değiştirilmesi, interkomların ve görüntülü interkomların montajı ve değiştirilmesi, özel alarm, güvenlik ve benzeri sistemlerin montajı ve değiştirilmesi), ısıtma, iklimlendirme, sıcak su üretimi (tesislerin kurulumu ve değiştirilmesi, tesislerin kanun ve yönetmeliklere uyarlanması), kiralanan dairenin iç parçaları (Yer ve duvarların tamamen değiştirilmesi, ısıtma sisteminin olağanüstü bakımı), ortak parçalari (olukların, tuzakların ve drenaj kolonlarının değiştirilmesi, çatıların ve kaldırımların olağanüstü bakımı, kanalizasyon şebekesinin olağanüstü bakımı, mermer, tırabzan, korkulukların montajı ve kilitlerin değiştirilmesi), çalışmalaraını (Sosyal güvenlik ve sigorta katkıları dahil olmak üzere hamalın ve ikame edicinin ekonomik muamelesinin% 10'u, temizlik malzemesinin on üçüncüsü, gardiyanın normal ve olağanüstü bakımının tasfiyesi için hüküm).Video: 27)- Kpss Vatandaşlık İdarenin düzenleyici işlemleri, İdarenin mal edinme yöntemleri, idari sözleşme