Sismik bölgelerde bina afının haberleri

Teknik standartlara uygun yeni yasal yönergeler ile ilgili olarak, sismik bölgelerde bina afı oluşturma ile ilgili konular

Sismik bölgelerde bina afının haberleri

Af oluşturma ve yeni yasal kurallar

Sık sık af oluşturma, zaman içinde yinelenen bir tür kaburgadan söz edilir.
Daha yeni, son zamanlarda yargı Mahkemesi yüksek mahkeme Binaların güvenliği ile ilgili yeni yönleri vurguladı.
Condono edilizio terimi ile, en azından niyetleri olasılığını verir. iyileşmek belirli bir sürede, bir bina istismarı gelmesi şartıyla, itibarlı bazı yaptırım prosedürleri.

Sismik bölgede hasar oluşturma


Bu konuda sokaktaki adam, işleri idari açıdan bir kenara koyduğunuzda, hiçbir şeyin mülkünün iyileştirilmesinden zevk almalarını engelleyemeyeceği konusunda ikna olmuş durumda.
Bu inanç, bir alan ile diğer arasındaki önemli farklılıkları hesaba katmadan konu hakkında daha önce yapılmış olanlardan kaynaklanır ve böylece alanlardaki istismarların giderilmesine izin verir. maruz için risk hidrojeolojik ve sismik.

Sismik bölgede kanalların inşa edilmesi: yetkisiz kısmın yıkılması

Sismik bölgede kanalların inşa edilmesi: yetkisiz kısmın yıkılması

Sismik bölgede Condoni: Bitişik binaların arasındaki teknik bağlantı

Sismik bölgede Condoni: Bitişik binaların arasındaki teknik bağlantı

Sismik bölgede Condoni: Eklem ile genişleme

Sismik bölgede Condoni: Eklem ile genişleme

Sismik alanda bina boruları: dikme kesimi Tecnodiamante srl

Sismik alanda bina boruları: dikme kesimi Tecnodiamante srl

Sismik bölgede bina boruları: teknik bağlantı eksikliği nedeniyle standartlara kadar olmayan uzatma

Sismik bölgede bina boruları: teknik bağlantı eksikliği nedeniyle standartlara kadar olmayan uzatma

bir son karar Mahkemesi yüksek mahkeme, tam olarak 29 Ocak 2018 tarih ve N.2115 tarihli eserdir. küfürlü sismik alanda olsa da condoned, git yıkılmış eğer değil statik seviyede güvenlidir.
motivasyon hakimleri bu cümleyi vermeye iten gebe, mahkumun temel ve mutlak ilkesidir. korumak Medeni Kanun tarafından öngörülen durgunluğun önünde, istisna edilemez.

Condons ve doğrulama kontrolleri

Bir kimse bu kararın inşaat dünyasında nasıl farklı bir senaryo açtığını iyi anlayabilir, çünkü vatandaş ilgi duymak, kınayabilir bir 'varlığıyasa dışı işHer ne kadar gizli olsa da, orada yaşayanların güvenliğine zarar veriyor.
Bu hükümden etkilenen durumlar çoktur ve yalnızca yasadışı bir şekilde inşa edilen ve daha sonra giderilen bütün bir binanın inşasını ilgilendirmez, ancak inşaatların ilave edilmesiyle birlikte bir binanın parçalarının da yapıldığı durumları kapsar. yetersiz yapısal

Binanın standartlara kadar uzatılmaması


İçeri girmenin tek yolu kuralı, Yapının güvenli kılınması için, uygun imtiyaz sözleşmesiyle açık bir şekilde yapılması ve dolayısıyla yıkılması ihtimalinin önlenmesi için yapılan çalışmalar yoluyla yapılan çalışmalara, mümkün olan yerlerde müdahale etmeye devam etmektedir.
Bu konuda, bunlar hakkında parantez açmak istiyorum. iyileşmiş binalar Belli bir hafiflikte piyasaya sürülen sertifikaların sergilenmesi. Aslında, hatırlamak her zaman mümkün kontrol modern teknikler sayesinde ilan edilmiş olanın doğruluğu yapısal incelemeHer bir bölümdeki bir yapıyı radyografi yapabiliyoruz Yukarıdaki hususların ışığında, bir binanın güvenliğini sağlayan temel unsurlar hakkındaki bilgiyi derinleştirmenin ve özellikle de bir condoned bina satın almak istediğinde, bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.
Bu amaçla, imtiyazlı afın, kentsel olarak sorunu çözerken, üçüncü tarafın, çıkarların talep edildiği bir binanın statik güvenliği için ciddi bir risk varlığında, haklarını iddia etmesini engelleyemediği hatırlatılmaktadır.
Bir Yargı cezası bir yasayı temsil etmese bile, NTC kuralları 2008 yılı, depreme dayanıklı binalar alanında, her bir bina tipi için, bunların tasarım ve yapımında dikkat edilecek güvenlik parametrelerini göstermektedir.
Olanlar için kötü niyetli inşa Yukarıda belirtilen kuralların yürürlüğe girmesinden sonra, en azından ana teknik endikasyonlara uymaya çalışırken, çoğu zaman yeterli ve güvenli yapılar uygulandıktan sonra en iyi şekilde uyduğumuza inandığımız durumları buluruz.
Bu binaların çoğu, var olan diğer binaların yanına inşa edildi ve ünlüleri terk etti. teknik ortak eski kurallar tarafından sağlanmış olup, bitişik iki bina arasında bırakılacak H / 100'e eşit bir alan belirtmiştir, burada H, iki binanın alt kısmının santimetre cinsinden ifade ettiği yüksekliktir.
Eh, bu unsur NTC 2008 tarafından belirtilen hesaplama yöntemini uygulayarak yasaya aykırı olabilir ve bu nedenle tartışmalı olabilir. Aslında H / 100 formülü ile hesaplanan eklem basit bir ifadeyi temsil eder. ihtiyati mesafeAncak, iki bina arasındaki kırıcıyı ayırt edebiliyor, ancak, bina ön cephesinin sismik bir olayın ardından nasıl davranacağını hesaba katmıyor.

Sismik alandaki binalar arasındaki teknik bağlantı


Uygulayarak yeni kurallarYeni binanın yapımında yapılacak olan derzler daha detaylı ve eksiksiz bir şekilde elde edilmelidir.
Aslında, iki bileşenin toplamıdır, yani eklenmesi gereken alt binanın yüksekliğine göre H / 100 değeri. deplasman dell 'ön yapıBu değer, projenin yapıldığı yere bağlı olarak yerçekimi ivmesi, zeminde beklenen ivmelenme ve projenin yapıldığı yere bağlı olarak zeminde beklenen ivmelenme ve zeminin stratigrafisine bağlı olarak tablo halinde bir S katsayısı gibi faktörlerin ortaya çıktığı matematiksel bir formül uygulanarak elde edilir.
İçerdekilere bir tartışma başlatmak istemem, umarım dikkatli bir okuyucunun yolun nasıl değiştiğini anlamasını sağlarım. riskleri değerlendirmek sismik alandaki bir binanın statik güvenliği için.
Yukarıdakilerin ışığında, sismik alanda yapılan bir yapı görünüşte uygun bir yapıya ve normal bir teknik bağlantıya sahip olsa bile, üçüncü tarafın talebi üzerine doğrulama hesaplamalarıHoş olmayan sürprizlerin ortaya çıkabileceği yerler.
Bu olasılık aynı zamanda binanın önündeki binanın tipine ve aynı zamanda alanın jeolojik durumuna da bağlıdır. Yukarıda belirtilen yönetmeliklere uyulmadığı belgelenmiş bir başarısızlığın ortaya çıkması durumunda, güvenlik Binaların statik, oluşabilir.
Açıkçası, bu sorun yalnızca sıfırdan inşa edilmiş binalar ile ilgili değildir, aynı zamanda uzantıları, yükseltmeleri, yenilemeleri vb. İçeren tüm durumlarda mevcuttur.

Condono edilizo ve adaptasyon sistemleri

Söylenenlere göre, hiçbir ihtimal olmadığı anlaşılıyor. çare yürürlükteki yasalara uygun olarak durumlar yapısal uyumlu değil tarif edilen teknik standartlara göre belirlenenlere. Neyse ki, yasanın şartlarına uymadan daha güvenli bir bina yapmanın mümkün olduğu çeşitli yöntemler vardır.
Bunlardan biri ayrışma bir karmaşık hacimsel bir dizi daha basit hacimlerde, karşılıklı hareketleri azaltacak şekilde güvenlik parametrelerine uygun olarak birleştirildi.
Bu işlem, yapım şekli ne olursa olsun, detaylar kullanılarak yapılabilir. elmas disklerbir binanın yapısal parçalarının, tehlikeli bir sallanma veya diğer yapılarda herhangi bir hasara yol açmadan çıkarılması veya azaltılması mümkündür.

Kolordu bölündükten sonra katıldı


Açıkçası ben yeni ayrı ciltler yapısal olarak olmak zorunda kalacaklar direnmek için yeterli için sismik eylemler içinde bulundukları sismik alanın. Aynı zamanda, bu durumda, karbon fiberler, metalik elementlerle mücadele vb. Gibi minimal invaziv malzemelerin kullanılması, gerekli güvenliğin sağlanmasını destekleyebilir.
Pek çok vaka var ve bu onları tartışmak için kesinlikle bir yer değil, ancak bir binanın yıkılmasını önlemek için, bir araya getirilen bir dizi müdahaleyle, az çok istilacı bir şekilde müdahale etmenin mümkün olduğunu bilmek önemlidir. güvenli bina e yasal olarak yetkili.
Açıkçası, bu müdahaleler, planlanan müdahaleleri takiben güvenlik koşullarına ulaşılmasının tartışılmaz bir şekilde sertifikalandırması gereken yetkin ve deneyimli teknisyenler tarafından tasarlanmalı ve yönetilmelidir.
Şüphesiz tarif edilen müdahaleler, ekonomik yükler ve küçük öneme sahip olmamakla birlikte, bununla birlikte, eğer karşı karşıya kalırsa, gerçek değeri nedeniyle artması muhtemel olan bir mülkü tam emniyetli bir şekilde iade etmenize izin verir. daha fazla güvenlik ulaştı.
Ticari açıdan bakıldığında, bu şekilde düzenlenmiş bir bina, yaşanabilirliğini ve statik güvenliğini garanti altına almak için kesinlikle tüm davranışlarla satılan daha iyi bir lezzete sahip olacaktır.Video: Elazığ Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı