Sözleşmeyi bitirme yükümlülüğünün özel olarak yerine getirilmesi

Medeni Kanun, bunu yapmak zorunda kalanlar tarafından imzalanmayan sözleşmenin etkilerini belirleyen bir karar almayı sağlayan bir hüküm içermektedir.

Sözleşmeyi bitirme yükümlülüğünün özel olarak yerine getirilmesi

Özel biçimde zorla yürütme

ön sözleşme imzalamak

Zorla yürütme belirli bir biçimde Yasanın belirli bir etki elde etmesine izin verdiği ve eşdeğer biçimde bir etkinin olmadığı zorunlu icradır.
icra eşdeğer olarak alacaklının mal varlığını paraya dönüştürerek veya alacaklının parasını üçüncü şahıslardan tahliye ederek kredi memnuniyetini sağlamayı amaçlayandır.
tersineçalışan özel form bir hedefler kesin sonuç, alacaklının ne elde edeceğiniyerine getirme borçlunun kendiliğinden.
Makaleler. 2930 ve ss. ticaret kanunu. özel bir biçimde zorla infazla uğraşırlar.
Özellikle,sanatı. 2932 c.c. sözleşme yükümlülüğünün özel bir uygulaması ile ilgilenir.
Makale tam olarak şöyle diyor: Bir sözleşme yapmak zorunda olan kişi yükümlülüğü yerine getirmezse, karşı taraf, eğer mümkünse ve unvanın dışında bırakılmazsa, üreten bir cümle alabilir. etkiler sözleşmenin sonuçlanmadı.
Hedefi olarak belirli bir şeyin mülkiyetinin devri veya başka bir hakkın oluşturulması veya devredilmesi durumunda yapılan sözleşmelerde, teklifini veren taraf hizmetini yapmazsa veya yapmazsa, başvuru kabul edilemez. Hizmet hala geçerli olmadıkça, yasalar halinde sunulur..

Sözleşme zorunluluğu ve ön sözleşme

tipik örnek sözleşme yükümlülüğünün bir imzası ile verilir ön sözleşme uzlaşma olarak da bilinen taşınmaz bir mal varlığına.
Avukatlar tarafından bilinen ön sözleşme, bizi sözleşmemize mecbur eder (bizim durumumuzda, satmak ve satın almak için), fakat değil etkisi üretir mülkiyet devri Mülkiyet.
Bu nedenle ön sözleşme taraflardan sözleşme yapma zorunluluğunu doğurur; zorunlu etkiler, son sözleşme bir zorunlu etkileryani, yükümlülüklerin bir kısmını (yani, bir malın kiralanması) veya daha sık olarak, mülkiyet devri durumunda olduğu gibi, imtiyaz (V. sanatı. 1376 c.c.).
Olması gerektiği gibi, partiler genellikle katılıyorum bir terim Nihai sözleşmeyi imzalamak için Bu süre kabul edilmezse, sözleşme aynıdır geçerli ve derhal yürütmeyi talep edebilir veya sözleşmenin yokluğuna göre, son teslim tarihini düzeltmek için hakime başvurabilirsiniz.sanatı. 1183 c.c
Terimin beklendiği hallerde, olabilir gerekli ya da değil: Sözleşme, tarafların görüşmek istediğine karar vermişse, şarttır.yarar Sözleşmenin o tarihten sonra sonuçlanması durumunda kovuşturma yapılması (örneğin; Cass. n. 21587/2007).
İki taraftan birinin sözleşme yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf, söz konusu cümle ile belirli bir zorla idam talep etmek için hakime başvurabilir.sanatı. 2932 c.c
Ön hazırlık kesin kanunun şekli (V. sanatı. 1351 c.c.); Bu, gayrimenkul satışı durumunda yazılı forma sahip olması gerektiği anlamına gelir (v. sanatı. 1350 c.c., co.1, n.1.).

Ön sözleşme, adli talep ve cümlenin transkripsiyonu

mülk teslimi

Ön sözleşme ayrıca transkripsiyonu, eğer form verilirse Kamu tapusu veya kimliği doğrulanmış veya adli olarak doğrulanmış abonelikle özel senet tarafından ve her durumda hükümlerine göresanatı. 2645-bis c.c
transkripsiyon Nihai sözleşmenin (ve ön düzenlemenin uygulanmasını amaçlayan diğer herhangi bir kanunun) hakim yapılan transkript ve yazılarda umut verici satıcıya karşı sonradan ön transkripsiyonunasanatı. 2645-bis, co.2).
Kurucu cümleyi elde etmeyi amaçlayan adli talep, cümlenin kendisi gibi yazılmalıdır; Başvuruyu kabul eden cümlenin transkripsiyonu, başvurunun transkripsiyonundan sonra yapılan transkript ve yazıtlara uygulanır. (V. sanatı. 2652, n. 2 c.c.).
Ayrıca, ile bağlantılı olarak yargı ön sözleşmelerin özel bir şekilde yürütülme talebini kabul eden, transkripsiyon hakim, yapılan transkriptler ve yapılan yazılardaki tanımların transkripsiyonu gibi umut verici satıcıya karşı ön sözleşmenin yazılmasından sonra (bkz. Makaleler. 2645-bis, co.2 ve 2652 c.c.).
Transkripsiyonun etkileri durdurmakve kesin olanın (ya da ön çalışmanın yerine getirildiği diğer herhangi bir hareketin) ya da adli talebin (yürütmenin belirli bir biçimde yürütülmesini amaçlayan) sanatı. 2932 c.c.).
Bu amaçlar için, transkripsiyon en geç bir yıl Taraflar tarafından finalin şartı için öngörülen tarihten ve herhangi bir durumda üç yıl ön yazının transkripsiyonundan (v. sanatı. 2645-bis).

Anayasal yargı

Sözleşme yapma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, taraflardan birinin sanata ait kurucu cümleyi talep edebileceğini söyledik. 2932 c.c.
Bu cümle kurucu anlamda kurucu olarak adlandırılır, yani sözleşmenin tamamlanmayan etkilerini doğurur.
Sanata göre. 2908 c.c. aslında Kanunun öngördüğü davalarda adli makam, taraflar, onların mirasçıları veya devralanları arasında geçerli olan yasal ilişkileri kurabilir, değiştirebilir veya sona erdirebilir..
Başlangıç ​​örneğinde kalması için, kararını verdiğinde, fiyatın ödenmesi üzerine mülkiyet devri yapar (bkz. Örneğin 3238/2014 sayılı Salerno Kanunu).
Bazı durumlarda, etkilerin ortaya çıkması bile imkansızdır; örneğin, varlığın üçüncü şahıslara satılmış olması ve sanatla ilgili adli talebin yayınlanmasından önce yazılı olması halinde, bina durumunda kalmak. 2652 c.c.Video: İnternetten Alışverişte Hukuki Sorunlar ve Çözümleri 0539 290 13 13 | bitirme tezi