İnşaat toleransı

İnşaat ve inşaat aşamalarında, projede öngörülen boyutlara tam olarak uyulması mümkün değildir.

İnşaat toleransı

Şantiye ölçümü

içinde teori Bir binanın inşası veya genişletilmesi, projede kısaca ilgili olan göstergelere tam olarak uymalıdır: binanın genel boyutları (kapalı alan), binanın hacmi, konutun iç boyutları, konutlar, vb.
içinde uygulamatasarımda kullanılan CAD bilgisayar sistemlerinin kesinliği ile karşılaştırılamayacak şekilde, sahada kullanılan araçlardan (bölümlerin izlenmesi, taşıyıcı yapılar, vb.) temel olarak elde edilen bir farklılık (bu değerler ile uygulamada tespit edilebilenler arasında) vardır.
Bir örnek vermek gerekirse, fark arasında, bir PC'nin ekranında çizilen bir çizgi ile sahada bir muhabir, ayrık bir düzlemde ve iki veya üç milimetre kalınlığa sahip bir işaretleyici ile gerçekleştirilir.

Şantiye takibi


Ayrıca, topografik enstrümantasyon yoluyla destek yapılarının (interaxis sütunlar) yanı sıra daha kesin izleme gerçekleştirilmesine olanak tanıyan lazer sistemlerinin şu anda mevcut olduğu doğrudur, ancak sonuçta her şey operatörün el becerilerine göre izlenmektedir.
Bu tutarsızlıklarda, aslında varlıklardır. mütevazi, nihai ilişki ilişkilidir insan hatası bu da az ya da çok ciddi tutarsızlıklara yol açabilir.
Bu sorunu gidermek için kavramı site toleransıyani ikramiye yüzde olarak, projede gösterilen bina parametrelerini (binanın hacmini ve yüzeyini) etkileyen, inşaat sırasında tespit edilebilecek binanın boyutlarındaki (yükseklik, uzunluk, genişlik) en büyük farkı belirler.
Bu küçük tutarsızlık, mimari değişkenlerin herhangi bir sunumunu veya hatta Çalışma Direktörünün açıklamalarını içermez.

Sahada bir operatör tarafından ölçüm yapılması

senetler işlerin yapımı sırasında elde edilebilecek azami hatayı belirleyen yüzde olarak ifade edilir, farklı belediye düzenlemelerine veya bölgesel yasalara göre değişebilir.
Örnek olarak, makalede bildirilenleri alın R.E'nin 103'ü. Milan Belediyesi'nin (paragraf 1) doğrusal önlemlerin ölçüsüne bağlı olarak farklı yüzdeleri gösterdiği ve bu standardın tanımlanmasında yararlı olan diğer parametreleri de içeren.
Başka bir davaya atıfta bulunarak, lütfen hükümlerine bakınız.Madde 7 arasında LR Sicilya No. 37/85 Bu, bina parametrelerinin aşılmasında maksimum limit olarak% 3'lük bir yüzde öngörüyor.
Bu kentsel planlama disiplini, ulusal düzeyde, ulusal düzeydeMadde 5, paragraf 2, a, n.5 2011 tarihli 106. kanun, daha sonra tanıtıldı Tek metin dell 'İnşaat (D.P.R. 380/01) paragraf 2-ter, madde 34'te verilmiştir.

Tipik şantiye ölçüm görüntüsü

Aslında, yasa şöyle belirtir: yeterlilik bakımından, aşağıdakilerin ihlali durumunda kısmi bir fark yoktur: her bina birimi için, aşılmayan yükseklik, dekolman, kübik veya kapalı alan, Tasarım önlemlerinin% 2'si.
Bu yasama aracı aslında, çeşitli Bölgesel Düzenlemeler ve yasalar hakkında rapor edilen çeşitli prosedürleri yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir karşılaştırma unsuru haline gelecektir.
Bir diğer husus, her zaman sağlanan tolerans kapsamına giren tutarsızlığın, etkilemek sınırlar, yollar ve binalar arasındaki mesafelerde.
Bu koşullar için soru, sağ üçüncü şahısların ve bu nedenle Medeni Kanun düzenlemesine tabidir.
Aynı şekilde, toleransın tabi binalarda yapılan bina müdahalelerini etkilediği hipotezi ortaya konmuştur. bağ çevre düzenlemesi.

listelenen bina bölümü

Bu bağlamda, endikasyonlar olabilir yerel Örneğin, bu prosedürün 1089/39 sayılı yasa ile bağlı binalar için uygulanamazlığını öngören Potenza Belediyesi (Bina Yönetim Birimi ve Bölge) tarafından yayınlanan 2007 yılı 7 sayılı Dairesel için.
Bu belgedeki diğer hususlar arasında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer durumlara da atıfta bulunulur: binalar arasındaki minimum mesafeler, mülkiyet sınırları, yol sınırları, binaların hizalanması vb.
Bu farklılıkların doğrulanması ve sorumluluğu, açıkça işleri yürüten şirketin yanı sıra İşler Direktörünün sorumluluğundadır.
Sonuçta, şantiyenin toleransı bu hafif bina deformasyonlarını gidermek için mükemmel bir araçsa, bu prosedür iş başlamadan önce ve binanın hacmindeki ve büyüklüğündeki artışı önceden belirlemek gibi bir masada çalışılmamalıdır.Video: Çelik Yapıların İmalatında İş Güvenliği Ve Kabul Edilebilir Toleranslar - Dr.Yük.İnş.Müh.Selçuk İz